REFERANSLAR  

> İzmir Barosu

İzmir Barosu


Avukatların meslek örgütü niteliğinde "baro", 1924 yılında kabul edilen    Muhamat Kanunu ile birlikte kurulmuştur. Ancak anılan kanunun kabulü ve baroların kurulmasından önce de avukatlar "Dava Vekilleri Cemiyeti" adı altında örgütlenmişlerdir ve baroların avukatlık meslek örgütü niteliğinde üstlendiği rol, bu dernekler eliyle yürütülmüştür.

İzmir Barosu'nun kuruluş tarihine ilişkin verilerin önemli bir kısmı, Baromuzun ilk başkanı Avukat Bekir Behlül Bey ile yakından ilgilidir.

Bekir Behlül Bey 1856'da doğmuş, 1879'da ilk "teşkilatı adliyede" mahkeme katipliğine tayin edilmiş, 1892'de İstanbul Hukuk Fakültesi'nden mezun olup "birinci sınıf dava vekilliği ruhsatnamesi" alarak İzmir'de avukatlığa başlamış, 1935 yılına kadar 57 yıl meslek hayatını sürdürmüştür.

İzmir Barosu Dergisi'nin 1936 Ekim ayında yayınlanan 2-6'ncı sayısının 253. sayfasında"Kaybettiklerimiz"bölümündeki"İzmir Barosu'nun, hatta Türk avukatlığının en eski uzuvlarından birini, Üstat Bekir Behlül'ü kaybettik."Başlıklı yazıda;"1908 inkılabından sonra dört defa İzmir Barosu birinci reisliğine seçilen bu aziz üstat, İzmir'in istirdadını müteakip esaretten avdet edince beşinci defa birinci reisliğe seçilmiş idi"denilmektedir.İzmir Barosu Dergisi'nin 1945 Nisan ve Ekim sayılarında yayınlanan Avukat İ. Ethem Postacıoğlu'nun"İzmir'in Eski Avukatları ve Hatıraları"başlıklı dizi yazılarında, Avukat Bekir Behlül'ün II. Meşrutiyet ile birlikte bir müddet "baro riyasetinde" bulunduğu belirtilmektedir. Diğer taraftan İzmir Barosu Dergisi'nin Temmuz 1935 tarihli ilk sayısında Mahammat Kanunu'nun yayınlanmasından önce İzmir'de "Dava Vekilleri Cemiyeti"'nin kurulu bulunduğu ve bu cemiyette Baro Sicil Kütüğü'nün 29. sırasında yazılı Avukat İsmail Sıtkı Erboy'un reislik yaptığı yazılıdır (sayfa 121).Öte yandan bugüne kadar İzmir Barosu'nun kuruluş tarihi 1922 yılı olarak kabul edilmiştir; yani kabul edilen kuruluş tarihi baroların kuruluşuna ilişkin 1924 tarihli Mahammat Kanunu'ndan öncedir ve İzmir'in 1922 yılında düşman işgalinden kurtarılması ile ilgilidir. Oysa Bekir Behlül Bey'in yaşamını içeren yukarıdaki yazılarda kendisinin İzmir'in işgalinden sonra tutuklanarak sürgüne gönderildiği Yunanistan'dan Kurtuluş Savaşı'nın bitmesi ile birlikte geri dönüp "beşinci kez birinci reisliğe seçildiği" yer almaktadır.Açıklanan nedenlerle, İzmir Barosu'nun kuruluş tarihinin, II. Meşrutiyet'in ilan edildiği 1908 yılı olarak düzeltilmesine, İzmir Barosu ambleminde yer alan kuruluş tarihinin 1908 yılı olarak yazılmasına, İzmir Barosu Yönetim Kurulu'nun 14.09.1999 tarih ve 46 sayılı toplantısında oybirliğiyle karar verilmiştir.

SOSYAL MEDYA