REFERANSLAR  

> Ulaşım ve Su Hizmetleri Derneği

Ulaşım ve Su Hizmetleri Derneği


Dernek Ana Tüzüğünde belirtilen amacın gerçekleştirilmesine ve üyelerin gereksinimlerinin karşılanmasına yardıma olacak girişim ve uygulamalarda bulunmak için aşağıdaki amaçları doğrultusunda çalışma yapar.

 

ÜYELER arasında yakınlaşmayı sağlamak amacıyla eğlenceler,geceler düzenlemek,sosyal faaliyetlerde bulunmak amacıyla çay ocağı,lokal açmak işletmek ,5422 sayılı kurumlar vergisi kanununun 1 ve 5. maddelerine göre iktisadi işletme açmak işletmek gerektiğinde başka şahıslara kiraya vermek ,4857 sayılı iş kanununa göre gerektiğinde işçi çalıştırmak,sağlanan gelirlerden üyelerin kredi ihtiyaçlarını karşılamak,üyelerin evlenme,doğum,ölüm,emeklilik hallerinde karşılıksız yardımlarda bulunmak.

SOSYAL MEDYA